Մեր մասին

Կոտայքի մարզային գրադարանը, որը մարզի ամենամեծ գրադարանն է, ՀՀ մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է:  Գրադարանը համարվում է մեթոդական կենտրոն մարզում գործող բոլոր համայնքային գրադարանների համար:

Գրադարանը հիմնադրվել է 1920-ական թվականներին խրճիթ-ընթերցարանների հիման վրա: 1960-ական թվականներից ինչպես Հրազդանում, այնպես էլ տարածաշրջանի մյուս բոլոր քաղաքներում և գյուղերում գործել են քաղաքային և գյուղական բազմաթիվ գրադարաններ:
1981թ. կազմավորվել է գրադարանների կենտրոնացված համակարգը` կենտրոնական գրադարանով: Հրազդան, Չարենցավան և Ծաղկաձոր քաղաքների ու շրջակա գյուղերի գրադարանները, որպես մասնաճյուղեր, մտել են ԳԿՀ-ի կազմի մեջ:
1997թ. ԳԿՀ-ն լուծարվել է, մասնաճյուղ գրադարանները դարձել են համայնքային, իսկ կենտրոնական գրադարանը` մարզային: Այն վերանվանվել է «Կոտայքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի:
ԳԿՀ-ի կենտրոնական գրադարանի տնօրենի աշխատանքն են իրականացրել հաջորդաբար Մ. Նազարյանը և Ժ. Գևորգյանը: 2014 թ-ից Կոտայքի մարզային գրադարանը ղեկավարում է Ա. Խեչոյանը:

Կոտայքի մարզային գրադարանի գրքային հավաքածուն այսօր ավելի քան 80000 միավոր է, այդ թվում է` 67894 գիրք և պարբերական:
Ընթերցողների թիվը հասնում է 5000-ի:
Գրադարանն ունի 5 բաժիններ`
-սպասարկման
-մանկական
-գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման
-մատենագիտական և մեթոդական
-գրադարանային գործի ավտոմատացման, համալրման և մշակման:

                    

Սպասարկման և մանկական բաժիններն ապահովում են ընթերցողների ազատ մուտքը գրապահոցներ, որտեղ վերջիններս իրենց ճաշակին և նախասիրություններին համապատասխան գրքեր ընտրելու հնարավորություն ունեն: Յուրաքանչյուր բաժնում աշխատում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր օգնում են ընթերցողներին գրքեր ընտրել, օգտվել քարտարաններց, ինչպես նաև մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալ:

                    

Գրադարանում կազմակերպվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ՝ գրքերի ցուցահանդեսներ, գրական երեկոներ, նոր գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ անվանի մարդկանց հետ, քննարկումներ, տեսալսողական նյութերի դիտումներ, տարաբնույթ դասընթացներ և այլն: Արդեն ավանդույթ են դարձել «Ընթերցում են հայտնիները» և «Մերոնք» միջոցառումների շարքերը: «Ընթերցում են հայտնիները» խորագրի ներքո հանրապետության նշանավոր մարդիկ հեքիաթներ, փոքրիկ պատմվածքներ են կարդում մանուկ ընթերցողների համար, զրուցում նրանց հետ: «Մերոնք» շարքի միջոցառումներում ներկայանում են Կոտայքի մարզի մշակութային կյանքում ավանդ ունեցող մարդիկ՝ ստեղծագործողներ, գրողներ, նկարիչներ, դերասաններ և այլք: 2016 թ-ից գրադարանում գործում է տիկնիկային թատրոն, որի դերասանները գրադարանավարներն են:

                    

 

                    

 

                    

Գրադարանը մշտապես համալրվում է նոր գրականությամբ, ստանում է թերթեր և ամսագրեր: Գրադարանի ամենօրյա աշխատանքի կարևոր մաս է կազմում ընթերցողական պահանջարկի ուսումնասիրումը, գրադարանից օգտվողների շրջանում անցկացվող հարցումները, ինչպես նաև սպասրկման որակի բարձրացմանն ուղղված այլ միջոցառումներ:
Կոտայքի մարզային գրադարանը ակտիվ մասնակցում է Հայաստանյան գրադարանների էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակի ստեղծման աշխատանքներին: Համագործակցում է տարբեր կազմակերպությունների (հրատարակչությունների, դեսպանատների, հիմնադրամների, դպրոցների, մանկապարտեզների և այլն) հետ: